• Onze werkwijze
 • Uw data is GOUD waard
 • Wij zetten uw data om tot uw groei
 • Onze werkwijze

  Onze werkwijze

 • Uw data is GOUD waard

  Uw data is GOUD waard

 • Wij zetten uw data om tot uw groei

  Wij zetten uw data om tot uw groei

Wij halen GOUD uit uw Data.

Impression-logoBusiness intelligence (BI) staat voor het bijeenbrengen van velerlei data vanuit verschillende afdelingen, processen en systemen van een onderneming. Deze data wordt verder gestructureerd en geanalyseerd middels verschillende BI-tools. Hiermee is de data omgezet tot waardevolle informatie, die vervolgens zou moeten leiden tot inzicht en kennis, die dan gebruikt wordt om adequate beslissingen te nemen. Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken.

Inleiding

Business intelligence is gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, opdrachten, processen, concurrenten, marktpositie en algemene ontwikkelingen en trends. Dit met het doel om strategische en operationele beslissingen te nemen en daarmee efficiënter en effectiever te kunnen ondernemen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal BI-perspectieven:

 • Het technologische perspectief: hierbij wordt expliciet ingegaan op de rol van de ICT binnen het BI-proces. De nadruk ligt meer op het gebruik van de ICT dan op het proces erachter. ICT speelt een rol bij het verzamelen van data (Extractie, Transformatie en Laden, oftewel ETL), bij het integreren van data (de analyse waarbij uit data intelligence wordt verkregen) en bij de verspreiding hiervan binnen de organisatie.
 • Het businessperspectief: het systematische proces waarbij op basis van de strategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte data wordt verzameld en geanalyseerd met als product kennis en informatie. Deze kennis en informatie dragen op hun beurt weer bij aan de strategie.

Om te komen tot goede business intelligence moeten een aantal stappen doorlopen worden:

 1. Data collecteren uit verschillende systemen (administratieve systemen, ERP, enz.) en in een datawarehouse plaatsen.
 2. De verzamelde data uniform maken zodat de data uit de verschillende systemen met elkaar te vergelijken zijn.
 3. De verzamelde data analyseren en converteren tot kennis (i.e. trends, bijzonderheden etc.) die bruikbaar is voor het management.
 4. De verkregen kennis presenteren in een dashboard of andere geschikte presentatievorm. Deze kennis inzetten om concrete (SMART) aanbevelingen te doen voor een betere efficiëntie/effectiviteit.